aprīlis 13, 2011

Mēs novadā!


Lizuma vidusskolas jaunieši prezentēja 
savu redzējumu par Jaunatnes centra nepieciešamību Lizumā. Pārsteigums sanākušajiem bija novada domes jaunatnes lietu speciālistes Lienes Dembovskas paziņojums, ka 
Lizumā darbojas arī jaunatnes biedrība. Šīs 
biedrības dibināšanas iniciators Guntars Celmiņš klātesošajiem skaidroja, ka viņa vadītā 
jauniešu grupa pulcējas bijušajās „Riti Raiti”
telpās ik nedēļu un nodarbojas ar hip-hop dejām, kā arī piedalās novada jaunatnes klubu 
darbā novadā, pašlaik gatavo projekta pieteikumu inventāra iegādei. Tika izteikts pieņē-
mums, ka biedrības izveidošana varētu būt 
tas ceļš, kā iet uz savu jauniešu centru. Liene 
Dembovska uzsvēra, ka var panākt daudzu 
lietu realizāciju, ja ir konkrēts pamatojums. 
Sabiedriskās apspriešanas gaitā pierā-
dījās, ka mēs jūtamies atbildīgi par Lizuma 
nākotni un vēlamies lepoties ar novadu, kurā 
dzīvojam. 
Inta Dārzniece
Lizuma pagasta pārvaldes sekretāre


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Populāras ziņas