Par biedrību!

Biedrība „Your Way” ir jaunākā no novada jauniešu biedrībām, kas oficiāli dibināta tikai š.g. 7.aprīlī. Biedrībā aktīvi darbojas 6-8  jaunieši un 5 pieaugušie (virs 25 gadu vecuma), kas palīdz kā brīvprātīgie. Darbības virzieni ietver sociālās aktivitātes, kā arī cenšamies iesaistīties jaunatnes politikas īstenošanā novadā. Mūsu biedrība sadarbojas un iesaistās arī novada jauniešu centru aktivitātēs, piemēram, esam bijuši dalībnieki divās jauniešu apmaiņās Polijā. Cenšamies pierādīt sevi arī pagasta pārvaldē, iesaistoties aktivitātēs, piemēram, Vislatvijas talkā mūsu komanda savāca 57 atkritumu maisus! Vasarā kopā ar jauniešiem plānojam reizi mēnesī organizēt nakts orientēšanās sacensības. Ceram kļūt arvien aktīvāki un redzamāki!

4.4. Īss pārskats par organizācijas lielākajiem līdzšinējiem sasniegumiem:
„Don’t ’let your chance go by”, kurā piedalījās valdes priekšsēdētājs sadarbībā ar JC „Bāze”, uz jauniešu pieredzes apmaiņas projektu Polijā, no 20-27. martam.
Pieredzes apmaiņas projekts no 23.-27. martam „PBA LET THE DREAMS COME TRUE”, kurā piedalās Kristaps Celmiņš.
Esam ieguvuši uzticību Lizuma pagasta pārvaldē.
No 2012. gada 1. janvāra biedrībai ir jaunas tradīcijas, jauni biedri, un brīvprātīgie! Laiks iet, un biedrības dzīve arī mainās! 
2011. gada 1. oktobrī, biedrībai izveidojās spēcīga sadarbība ar Tirzas pagastu, un Tirzas pamatskolu, realizējot dažādus pasākumus, kā piemēram: Policijas diena, brīvprātīgais no Jc "Bāze"- skolā, Ielu vingrotājs no Smiltenes ar dažādiem priekšnesumiem, Pop iela 2012, Dažādi braucieni mazajiem- no Tirzas pirmskoliņas, Jauniešu diena 2012- ieviests, kā ikgadēja tradīcija!

    Populāras ziņas